Daily Archives 18 sierpnia 2015

Chaves

CHAVES od granicy z Hiszpanią dzieli zaledwie 12 km. Nazwa miasta (klucze) wiernie oddaje strategiczne znaczenie i historię lego miejsca, na przestrzeni dziejów przechodzącego z rąk do rąk i zajmowanego przez przychodzące po sobie armie. W latach 1128-60 była to enklawa muzułmańska, a przez następne 700 lat panowali tu na przemian Francuzi, Hiszpanie i Portugalczycy. Jeden z najpotężniejszych magnatów władających miastem, Nuno Alvares Pereira, otrzymał „klucze” do północnych rejonów kraju z rąk króla Jana I. Była to nagruda za mężną postawę w bitwie pod Aljubarrolą. Od tego czasu miasto przeszło na stałe we władanie rodu z Braganęy. Dwa lata po ustanowieniu w Portugalii republiki, w 1912 r., Chaves musiało stawić czoła nacierającym hiszpańskim monarchistom.

więcej